PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu. Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy jedynie Towaru dostępnego w ofercie, który nie jest wykonywany na indywidualne zamówienie.

 

2. W przypadku realizacji Towaru zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta - Towar wykonany na zamówienie Klienta  jest traktowany jako wyprodukowany według specyfikacji Klienta (według zindywidualizowanych jego potrzeb) i nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta „ Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. Dodatkowo zasłonoweLOVE wyklucza możliwość rezygnacji z towaru na etapie samego zamówienia.

 

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może, m.in.:

 

a. skierować je na adres: zasłonoweLOVE, ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;

b. wypełnić druk Oświadczenie o odstąpieniu od umowy- (dostępny na stronie Sklepu) i przesłać na adres e-mail: [email protected]

 

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz i wysyłając e-mail na adres: [email protected] zasłonoweLOVE prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić zasłonoweLOVE Towar, wraz z wypełnionym drukiem oświadczenia i paragonem (lub fakturą), na następujący adres: zasłonoweLOVE ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

 

5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

6. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.4. zasłonoweLOVE zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami przesyłki w wysokości najtańszej opcji dostępnej ( zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o prawach konsumenta). zasłonoweLOVE dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7. Sprzedający zwraca kwotę równą : Cenie za wszystkie Produkty w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w całości, lub równowartość zwracanych produktów w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w części.

 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

9. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do zasłonoweLOVE e-mailowo na adres www.zaslonowelove.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: zasłonoweLOVE ul. Otomińska 15E, 80-178 Gdańsk z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer : 884803803, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

lub zaloguj się za pomocą:

Porównaj (0 produkty) Lista życzeń Kontakt z nami
Please login first

lub zaloguj się za pomocą:

Please login first

lub zaloguj się za pomocą:

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty